För företag

Målsättningen för Näringslivets Insamlingsstiftelse i Umeå är att företag i Umeå och dess kranskommuner ska bidra med donationer till stiftelsen för att möjliggöra dess framtida arbete.

Vill ert företag bidra till stiftelsens arbete? Donationer av alla storlekar är välkomna! Eller vill ni få mer information om stiftelsen och dess arbete? Kontakta oss!

DONATION TILL NISIU

Swish 123 359 21 44

Bankgiro 5290-1147 

VI HAR BIDRAGIT!