Beviljade medel

2020

Hösten 2020 beslutades att ge bidrag på totalt 100 000 kr till följande mottagare (i alfabetisk ordning):

  • Benjamins jul
  • Björkarnas Barn

2019

I september 2019 höll stiftelsen sitt första beslutsmöte och bidrag på totalt 257 000 kr beviljades då till åtta föreningar och organisationer (i alfabetisk ordning):

  • Frivilligcentralen
  • Hjältarnas Hus
  • Hörnan och Vännäs Bjurholms pastorat
  • IKSU Rullstolsinnebandy
  • Junis Umeå (IOGT-NTOs juniorförbund)
  • Kärngården personalkooperativ ekonomiska förening
  • Mind Umeå Självmordslinjen
  • Vännäs ungdomsaktiviteter
IKSU Rullstolsinnebandy jublar över bidraget på 40 000 kr från Näringslivets Insamlingsstiftelse i Umeå tillsammans med stiftelsens representant Christer Jönsson (övre raden, längst till höger)