NISIU - Näringslivets Insamlingsstiftelse
i Umeå

En stiftelse med målet att motverka utanförskap, utsatthet och
fattigdom i Umeå med omnejd

PARTNERS

Ett sätt att bidra till stiftelsens arbete är att teckna ett partneravtal. Här presenterar vi företag som redan tecknat partneravtal med oss 

Klicka här
BEVILJADE MEDEL

I december 2020 beviljades bidrag på
totalt 100.000 kr till Benjamins jul och Björkarnas Barn. Här kan du läsa mer

Klicka här
DONATION TILL NISIU

Swish 123 359 21 44

Bankgiro 5290-1147

INSTAGRAM

Här visas information om beviljade medel och andra nyheter