Söka bidrag

Stiftelsen arbetar för att motverka utanförskap och hjälpa utsatta grupper i Umeå med kranskommuner genom att ge stöd till föreningar och organisationer som hjälper utsatta och som jobbar förebyggande mot utanförskap och fattigdom.

Målet är att medel ska delas ut två gånger per år, vår och höst. Föreningar och organisationer med aktiviteter som är i linje med stiftelsens syfte har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för specifika ändamål eller aktiviteter. Ansökan görs genom ifyllande av formuläret nedan